WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Pro ty z vás, co chodí v neděli do kostela


Odkazovaný projev pana M.Moorea dnes vyšel v Britských listech a přesně vystihuje, co si myslím. Vy, co si říkáte křesťané, zamyslete se - fakt si myslíte, že by Ježíš schvaloval Vaši hrabivost a lakomství? Nový Zákon je fakt bezva čtení.

...

Uprostřed všech těch zločinců z Wall Streetu a zkorumpovaných poslanců v Kongresu, které jsem odhalil ve svém filmu Kapitalismus: Milostný příběh předkládá v tom filmu jednoduchou otázku: "Je kapitalismus hřích?" A dál se ptám: "Byl by Ježíš kapitalistou?" Patřil by k hedgovému fondu? Prodával by krátkou míru? Schvaloval by systém, který umožnil, aby nejbohatší jedno procento lidí mělo větší finanční bohatství než všech 95 procent ostatních lidí dohromady?

Dospěl jsem k závěru, že se nelze vyhnout skutečnosti, že kapitalismus je v rozporu se vším, co Ježíš (a Mojžíš a Mohammed a Buddha) učili. Všechna velká náboženství říkají jednu věc jasně: Je zlem zmocnit se většiny koláče a nechat, ať se všichni ostatní poperou o zbytek. Ježíš řekl, že pro bohatého člověka bude velmi obtížné dostat se do nebe. Řekl nám, že se musíme starat o své bratry a sestry a že bohatství, které existuje, se musí rozdělovat spravedlivě. Řekl, že jestliže nebudete pečovat o bezdomovce a o hladovějící, těžko najdete přístupový kód k branám nebeským.

Celý text

Autor: Michael Moore / Miroslav Cyroň

Datum: 06 října 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: