WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Instalace knihoven pro hry z RUN balíčků snadno a rychle


Mnoho větších, zvláště pak komerčních her je distribuováno v souborech RUN, SH, BIN, které se nestarají o instalaci knihoven programem vyžadovaných. Protože jejich "ruční" instalace je poněkud otravná, vytvořil jsem task balíček task-lib-for-games.


Nyní tedy stačí nainstalovat task-lib-for-games, a všechny běžné "herní" knihovny se nainstalují. Pozor, uživatelé 64-bit systémů musejí mít dostupný 32 bitový zdroj main/release.Autor: Miroslav Cyroň


Datum: 26 června 2009


Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: