WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Aby KDE vypadalo jako KDE


Vaše vyladěné KDE vypadá jistě hezky, ale jen do chvíle, kdy spustíte nějakou GTK / GNOME aplikací. Vzhledově působí jako pěst na oko (samozřejmě to platí i naopak). Naštěstí není problém převléci GTK aplikace do KDE kabátku. Jak? Odpovědí je gtk-qt-engine.


Jak to tedy provést?

Nejprve si nainstalujte gtk-qt-engine. Po instalaci přibude v Nastavit Vaše pracovní prostředí -> Vzhled a chování -> Vzhled položka GTK styles and fonts.


Nastavte GTK styles na hodnotu Use my KDE style in GTK applications a GTK fonts na Use my KDE style in GTK applications. Poté restartujte KDE.


GTK styles and fonts

Obr. 1: GTK styles and fonts


A rázem většina GTK aplikací vypadá téměř jako nativní QT / KDE programy. Na obrázku je monitor zaplněný samými GTK programy. Pouze v levém horním rohu vykukuje pro porovnání Dolphin.

GTK jako KDE

Obr. 2: GTK jako KDE


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 14 září 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: