WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Naformátování externích harddisků


Pokud si zakoupíte externí nebo i interní harddisk, budete jej zřejmě chtít naformátovat. V tomto článečku Vám poradím, jak na to.


Spusťte Ovládací centrum Mandriva Linuxu, přejděte na Místní disky > Spravovat diskové oddíly. Vyberte disk - kliknutím na záložku (například sdb, pak na disk, případně diskový oddíl, který chcete naformátovat. Klepněte na tlačítko Přepnout se do režimu Expert, odpojte již existující oddíly, se kterými chcete pracovat (tlačítko Odpojit) [logicky nesmí jít o systémové oddíly]. Poté již můžete oddíly libovolně vytvářet, mazat, formátovat, atd. Nezapomeňte prosím, že tímto nenávratně zlikvidujete data na dotčených oddílech.


Spravovat diskové oddíly

Obr. 1: Spravovat diskové oddíly


Pokud je disk (nebo jeho část) prázdný, bude jeho pole bílé, v pravém poli pak bude jediné tlačítko - Vytvořit, po jehož stisku se ukáže okno, v němž nastavíte velikost oddílu, typ (doporučuji vysoce kvalitní souborový systém Ext4, přístupný ovšem pouze v Linuxu, na přenosných médiích se pak často používá univerzální (ale notně zastaralý) FAT od Microsoftu), eventuálně (u interních oddílů) jejich pevný přípojný bod (musí začínat lomítkem - například /hudba). Není třeba se starat o vytváření rozšířených oddílů jako v případě produktů Microsoftu, vlastně nemusíte ani nic tušit, prostě jen přidáváte oddíly.


Pokud je disk plně nebo částečně naformátováný, budou existující oddíly zobrazeny barevně a po kliknutí na existující oddíl se v pravém poli objeví více tlačítek (stejně tak nově vytvořené oddíly, byť zatím fyzicky neexistují). Oddílům můžete měnit Typ, Přípojný bod, atd. U trvale nepřipojovaných disků (externí HD, flash klíčenky) doporučuji nastavit Značku. Pokud jste spokojeni, stiskněte tlačítko Formátovat. Až poté proběhne vlastní formát a bude zapsána nová tabulka oddílů.


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 22 prosince 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: