WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Praktické a efektní přepínání oken a ploch v Compizu


V tomto článku Vám ukáži, že Compiz je nejen velmi efektní, ale též velice praktický a jeho používání Vám může ušetřit spoustu času. Je výborně funkční v GNOME, LXDE, XFCE. Vývojáři KDE4 šli i v této oblasti vlastní cestou a jali se vynalézat hranaté kolo. Výsledkem je vlastní nekompatibilní kompozitní manažer. Compiz v KDE4 funguje, ale s muškama. Jsem si však jist, že je to jen otázka času. (Článek je staršího data, v MDV 2009.1 už je to bez problémů).


Spusťte Manažer nastavení Compizu (Nabídka -> Nástroje -> Manažer nastavení Compizu). Zde budete nastavovat vše, o čem článek pojednává.

Manager nastavení Compizu

Obr. 1: manager nastavení Compizu


V článku budu mnohokrát vybízet k nastavení klávesových zkratek. Není to nic obtížného. Kde se nabízí možnost změnit klávesovou zkratku, je tlačítko. Klepněte naň, vyskočí okénko podobné tomu na obrázku. Klepněte na tlačítko Získat klávesovou kombinaci a stiskněte požadované klávesy. Uložte.

Nastavit klávesovou zkratku

Obr. 2: nastavit klávesovou zkratku


Přepínání ploch

Rotate Cube

Rotate Cube spolu s Desktop Cube je klasika. Druhému z nich se budu věnovat v závěru článku.

Zvolte Pracovní plocha -> Rotate Cube, na kartě Bindings v sekci Rotate cube mám osobně změněny klávesové zkratky (z důvodu jejich připodobnění ostatním, viz dále, tyto změny samozřejmě závisí jen na Vás) takto: Rotate Left na [ Shift + 0 (nula) ], Rotate Right na [ Shift + . (tečka na numerické klávesnici) ], Rotate Left with Window na [ Alt + 0 (nula) ] a Rotate Right with Window na [ Alt + . (tečka na numerické klávesnici) ]. Dovětek: Alt + Šipky ani Shift + Šipky nepoužívejte.

V sekci Rotate to cube face mám nastaveny zkratky [ Shift + číslo ] a v sekci Rotate to cube face with window pak [ Alt + číslo ]. Potom mě například [ Shift + 2 ] hodí na druhou plochu a [ Alt + 4 ] přesune aktivní okno na plochu čtvrtou.

Jen krátce k Desktop Cube (Pracovní plocha -> Desktop Cube). Pro správnou funkčnost přepínače ploch Desktop Cube je zapotřebí na kartě Obecné přenastavit unfold na tutéž aktivační klávesu, jaká je nastavena na rotování v Rotate Cube + něco, tedy třebas [ Shift + + (plus) ].

Přepínání ploch pomocí Desktop Cube

Obr. 3: přepínání ploch pomocí Desktop Cube


Expo

Vyhovuje mi víc než přepínač z Desktop Cube. Přejděte do Pracovní plocha -> Expo. Zapněte. Na kartě Bindings si můžete upravit klávesovou zkratku. Já mám [ Shift + Enter (na numerické klávesnici) ].

Přepínání ploch pomocí Expo

Obr. 4: přepínání ploch pomocí Expo

V části Inactive Viewports mám pro lepší odlišení stáhnut Jas na 40 a na kartě Appearance mám přepnuto Deformation na Curve, což se mi líbí víc.

Přepínání ploch pomocí Expo (styl Curve)

Obr. 5: přepínání ploch pomocí Expo (styl Curve)


Přepínání oken

Shift Switcher

Zvolte Správa oken -> Shift Switcher -> karta Key Bindings. Jsou zde k použití tři možnosti ovládání - klávesnicí, myší (najetí kurzorem ke straně či rohu) se současným přidržením aktivační klávesy a výhradně myší.

 • Initiate - spuštění přepínání oken v rámci aktuální plochy. Pohyb po oknech - Vlevo/Vpravo, výběr - Enter, zrušení - Esc. Má klávesová zkratka je [ Super + Enter (na numerické klávesnici) ].
 • Initiate (All Workspaces) - totéž, ale s okny ze všech ploch. Pohyb po oknech - Vlevo/Vpravo, výběr - Enter, zrušení - Esc. Má klávesová zkratka je [ Ctrl + Enter (na numerické klávesnici) ].
 • Next Window - přepnout na následující okno v rámci aktuální plochy. Má klávesová zkratka je [ Super + . (tečka na numerické klávesnici) ].
 • Previous Window - přepnout na předchozí okno v rámci aktuální plochy. Má klávesová zkratka je [ Super + 0 (nula) ].
 • Next Window (All Workspaces) - přepnout na následující okno v rámci všech ploch. Má klávesová zkratka je [ Ctrl + . (tečka na numerické klávesnici) ].
 • Previous Window (All Workspaces) - přepnout na předchozí okno v rámci všech ploch. Má klávesová zkratka je [ Ctrl + 0 (nula) ].

Na kartě Appearance zkuste přepnout Switcher Mode na Flip (ale mě se více zamlouvá výchozí Cover). K dispozici je více přepínačů oken, vyzkoušejte všechny.

Shift Switcher (Cover)

Obr. 6: Shift Switcher (Cover)

Shift Switcher (Flip)

Obr. 7: Shift Switcher (Flip)

Shrnutí klávesových zkratek

Přenastavením klávesových zkratek jsem se snažil přepínání maximálně zjednodušit a sjednotit. Stačí si pamatovat toto:

Aktivační klávesy

 • Ctrl (Control) - přepínání oken ze všech ploch.
 • Super (většina výrobců zde čert ví proč maluje rozbité okno) - přepínání oken v rámci aktuální plochy.
 • Alt - přepínání ploch s přesunem aktivního okna.
 • Shift - přepínání ploch.

Druhé klávesy

 • . - vpřed.
 • 0 - vzad
 • 1, 2, 3, 4, (...) - přesun na konkrétní plochu (pouze pro přepínání ploch).
 • Enter - inicializace (kromě přepínání ploch s přesunem aktivního okna).
 • + - Shift + "+" - Desktop Cube

Desktop Cube

Ještě dodatek: pro předvádění je nezbytností co nejkrásnější kostka. :-) Nastavení: Pracovní plocha -> Desktop Cube.

Karta Appearance

 • Cube Color - barva dna kostky.
 • Cube Caps / Scale Image - tapeta horní plochy kostky.
 • Skydome - barvy a obrázek na pozadí.
Nastavení: Desktop Cube - Appearance

Obr. 8: Nastavení: Desktop Cube - Appearance

Karta Transparent Rotation

 • Opacity During Rotation - (ne)průhlednost kostky během rotace.
 • Opacity When Not Rotating - (ne)průhlednost kostky v klidu.
Compiz - kostka

Obr. 9: Compiz - kostka

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 03 srpen 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: