WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Ubuntu - uživatelsky přívětivá distribuce? To je vtip?


Jelikož mám teď více času, vyzkoušel jsem Kubuntu 9.04 64-bit. Hned jsem narazil na pár problémů. Ubunťáci, čtěte dále, v článku uvedu i jejich řešení. Konkrétně 2 problémy: nefunkční net a Opera.


Můj počítač dostává chybné DHCP údaje, což řeším pevnou hodnotou IP. V Ubuntu to nejde. Tedy jde to. Brr. Já to vyřešil takto:

mircy@mircy-desktop:~$ sudo dhclient3 eth0

Asi tak za 2 hodinky... Připojení tedy jde. Co dál? Samozřejmě Opera. V repozitáři Partner jsou jen 32 bitové, navíc zastaralé verze. Stáhl jsem si tedy deb balíček přímo ze stránek Opery a nainstaloval. Opery jsem si však neužil, chyběly knihovny libjvm.so a libawt.so. Tyto se nalézají v balíku java-openjdk. Nainstaloval jsem jej. Výsledek:

mircy@mircy-desktop:~$ opera
ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.

Jde o roky neřešený bug, stačí dát do vyhledávače libjvm.so ubuntu. Já to vyřešil takto:


mircy@mircy-desktop:~$ sudo cp /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so /usr/lib/
[sudo] password for mircy:

mircy@mircy-desktop:~$ sudo cp /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/libawt.so /usr/lib/
[sudo] password for mircy:

mircy@mircy-desktop:~$ opera

A je to. Místo cp by bylo vhodnější použít ln -s. Ale to je jedno. Nejsem si však jist, jak by tohle řešil BFU. Zlatá Mandriva.

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 21 říjen 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: