WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vytvoření vlastního RPM balíčku 2 - dokončení popisu jednoduchého SPEC souboru


Dnes dokončím základní popis jednoduchého SPEC souboru. Pro základ to postačí, spíše k tomu pak přidejte trochu (někdy docela dost) logického myšlení. Příští díl bude už praktický.


%prep
%setup

Makro %setup rozbalí zdrojový archív a přepne se do něj.


%setup -n "název"

Pokud se adresář, který vznikne po rozbalení zdrojového kódu, jmenuje jinak než %{name}-%{version}, správné jméno zadejte volbou -n jméno_adresáře.

%build
%configure

Teorii kompilace popisovat nebudu. Místo makra %configure použijte v případě potřeby ./configure --prefix=/usr, cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:=$RPM_BUILD_ROOT/usr, qmake PREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/usr, atd.

%make

Vlastní kompilace.

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%makeinstall

Před započetím dojde ke smazání $RPM_BUILD_ROOT. Instalace probíhá do dočasného adresáře, většinou tedy do $RPM_BUILD_ROOT.

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

Vymazání dočasného instalačního adresáře.

%files
%defattr(-,root,root)
%{_bindir}
%{_datadir}

Seznam EXISTUJÍCÍCH souborů, které se mají do balíku zahrnout, a jejich vlastnosti. Lze v něm používat zástupné znaky, známé z BASHe (*, ?, atd).

Všimněte si maker typu %{_bindir} místo například /usr/bin. Má to několik výhod, je zde možnost snadného předefinování, makro %{_libdir} značí v 32 bitovém systému /usr/lib, kdežto v 64 bitovém /usr/lib64, atd.

Možná si říkáte, že by stačilo zabalit celý $RPM_BUILD_ROOT (/). Ano i ne. RPM umí z jednoho zdrojového SRC.RPM vytvořit několik binárních, a pak je takový seznam určující co patří kam nezbytný, pokud však balíte třeba ikony, klidně / použijte.

Práva souborů definujeme pomocí

%defattr(mód, vlastník, skupina[, mód_adresářů])

, pokud nehodláte nastavit práva jinak, uvádějte vždy

%defattr(-,root,root)

, což je standardní.

%changelog
* Thu May 22 2009 Miroslav Cyron .<miroslav.cyron@divido.cz> (language: czech, slovak, polish)
+ version

Zde se můžete zvěčnit. Důležitý je formát data, jinak pište cokoliv.

To je pro dnešek vše. V příštím díle postup vytvoření RPM ze zdrojových balíčků (rebuild).


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 05 července 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: