WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vytvoření vlastního RPM balíčku 3 - rebuild zdrojového balíčku


Nejsnažším způsobem, jakým se je možno dopracovat k nejnovějšímu software, je "rebuild src.rpm z Cookera". Což značí "přeložit si na svém systému zdrojové balíčky z vývojářské kuchyně, z Cookeru". Tento způsob by měl zvládnout každý, kdo má zájem.

Vyhledejte a stáhnéte si src.rpm balíček, na ftp serverech je naleznete v cestě .../devel/cooker/.../SRPM. Balíček nainstalujte - tím Vám sice binární RPM nevznikne, zato se nainstalují všechny (nebo alespoň většina) potřebné *-devel balíčky.


V konzoli (emulátoru konzole) se přihlašte jako root (su), přejděte do složky se zdrojovým balíčkem (cd) a spusťte příkaz:

rpm --rebuild ./balíček.src.rpm

Může se stát, že se vzdor druhému odstavci vyskytne hlášení o chybějících balíčcích, tyto nainstalujte - půjde většinou o *-devel balíčky.


Po překladu naleznete výsledné binární RPM ve složce /root/rpmbuild/RPMS/... (do verze MDV 2009.0 včetně /usr/src/rpm/RPMS/...).


Jak sami vidíte, rebuild opravdu není nic složitého.


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 07 července 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: