WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vytvoření vlastního RPM balíčku 5 - zabalení binárních souborů


Často je zapotřebí pouze zabalit existující binární soubory, ikony, pozadí, fonty, atd. Je to velmi snadné.


Nejprve si vytvořte zdrojový archív (tar.gz nebo tar.bz2). V něm je možno mít jak celou adresářovou strukturu (počínaje /usr), tak jednotlivé složky (já např u ikon začínám složkou hicolor nebo až název).


Tuto šablonu si překopírujte a uložte:

%define distsuffix mdx.cyron.
%define packager Miroslav Cyron <miroslav.cyron@divido.cz>

%define name    	
%define version		
%define release 	%mkrel 1

Name:		%{name}
Version:	%{version}
Release:	%{release}
Summary:	
License:	
Group:		
Source:		%{name}-%{version}.tar.gz
URL:		
#Requires:	
BuildArch:	noarch
BuildRoot:	%{_tmppath}/%{name}-buildroot
#Provides:	
#Obsoletes:	

%description


%prep
%setup

%build

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
install -d -m 755 $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}
cp -r * $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}/

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%files
%defattr(-,root,root)
%{_datadir}

%changelog
* Sun Mar 29 2009 Miroslav Cyron <miroslav.cyron@divido.cz> (language: czech, slovak, polish)
+ version 

Pochopitelně změňte distsuffix, packager, changelog. Její kopii přejmenujte na název.spec a doplňte název, verzi, atd, viz minulé díly. Pro tento díl je podstatná sekce %install.

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
install -d -m 755 $RPM_BUILD_ROOT
cp -r * $RPM_BUILD_ROOT

V případě, že v archívu není kompletní adresářová struktura, sekce se příslušným způsobem změní. Například jde o ikony a archív začíná až od složky název, pak vypadá takto:

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
install -d -m 755 $RPM_BUILD_ROOT/%{_iconsdir}/%{name}
cp -r */ index.theme $RPM_BUILD_ROOT/%{_iconsdir}/%{name}/

SPEC soubor překopírujte do /root/rpmbuild/SPECS (do verze MDV 2009.0 včetně /usr/src/rpm/SPECS), archív do /root/rpmbuild/SOURCES (do verze MDV 2009.0 včetně /usr/src/rpm/SOURCES).

Poté se přepněte do /root/rpmbuild/SPECS

cd /root/rpmbuild/SPECS

a spusťte balení.

rpmbuild -ba  ./název.spec

Po skončení naleznete výsledné RPM ve složce /root/rpmbuild/RPMS/... (do verze MDV 2009.0 včetně /usr/src/rpm/RPMS/...).


Postup balení jednotlivých souborů popíši v 7 dílu.

Díly seriálu

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 17 července 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: