WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vytvoření vlastního RPM balíčku 7 - přidání vlastních ikon aj, symlinky, skripty


Po instalaci RPM, vyrobeného dle návodu z minulého dílu občas zjistíte, že program se nenabízí v Hlavní nabídce nebo je položka bez ikony. Poradím nápravu. Stručně se zmíním o symlincích a postinstalačních skriptech.


První věc budu ilustrovat třeba na ikonách. Vytvořte si vhodnou ikonu, dejme tomu 128x128px, z ní odvoďte například název-16.png, název-32.png, název-64.png a název-128.png. To číslo značí pochopitelně rozměry. Ikony nakopírujte do /root/rpmbuild/SOURCES. Přidejte je jako další zdroje.


Source101:	%{name}-16.png
Source102:	%{name}-32.png
Source103:	%{name}-64.png
Source104:	%{name}-128.png

Doplňte sekci %install.

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%makeinstall

mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/16x16/apps $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/32x32/apps
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/128x128/apps

cp %{SOURCE101} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/16x16/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE102} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/32x32/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE103} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE104} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/128x128/apps/%{name}.png

Pokud je zdroják vytvoří, ale Vám se nelíbí, původní smažte (místo mkdir -p napište rm -f /.../název.png).


Podobně můžete přidat další soubory. Možná Vás napadlo soubor kopírovat běžným způsobem odněkud z disku. Jde to i ne. RPM bude korektní, SRC.RPM můžete rovnou smazat.

Často je třeba vytvořit symbolický odkaz, třeba u knihoven:

ln -s ./lib%{name}.so.0.1.2.3 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib%{name}.so.0

Post-pre instalační skripty. Podrobněji zde. Příklad: RPM shutter po instalaci vytvoří symlinky.

%post
ln -s /usr/lib64/xulrunner-1.9/libxul.so /usr/lib64
ln -s /usr/lib64/xulrunner-1.9/libxpcom.so /usr/lib64
ln -s /usr/lib64/xulrunner-1.9/libmozjs.so /usr/lib64

Díly seriálu

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 24 července 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: