WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vytvoření vlastního RPM balíčku 8 - několik binárních RPM z jednoho zdrojového kódu


Z jednoho zdrojového SRC.RPM (tudíž i SPEC) může vzniknout i několik binárních RPM. Typicky program+knihovny+devel+... V tomto závěrečném dílu naznačím možné řešení.


Zdrojový archív si stáhněte z domovské stránky programu.


Tuto šablonu si překopírujte a uložte:

%define distsuffix mdx.cyron.
%define packager Miroslav Cyron <miroslav.cyron@divido.cz>

%define name    	
%define version		
%define release 	%mkrel 1

%define libname %mklibname %name
%define develname %mklibname -d %name

Name:		%{name}
Version:	%{version}
Release:	%{release}
Summary:	
License:	GNU/GPL
Group:		
Source: 	%{name}-%{version}.tar.gz
URL:		
Source101:	%{name}-icon-16.png
Source102:	%{name}-icon-22.png
Source103:	%{name}-icon-32.png
Source104:	%{name}-icon-48.png
Source105:	%{name}-icon-64.png
Source106:	%{name}-icon-128.png
Source201:	%{name}.desktop
BuildRequires:	
Requires:	%libname = %version-%release
#BuildArch:	noarch
BuildRoot:	%{_tmppath}/%{name}-buildroot
#Provides:	
#Obsoletes:	

%description


%package -n %libname
Group: System/Libraries
Summary:  - library

%description -n %libname


%package -n %develname
Summary:  - development library
Group: Development/C
Requires: %libname = %version-%release
Provides: %name-devel = %version-%release
#Provides: lib%name-devel = %version-%release

%description -n %develname


%prep
%setup

%build
%configure
%make

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%makeinstall

mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/16x16/apps $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/22x22/apps
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/32x32/apps $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/48x48/apps
mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/128x128/apps

cp %{SOURCE101} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/16x16/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE102} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/22x22/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE103} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/32x32/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE104} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/48x48/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE105} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/64x64/apps/%{name}.png
cp %{SOURCE106} $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/128x128/apps/%{name}.png

mkdir -p $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/applications

cp %{SOURCE201} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/applications

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%files
%defattr(-,root,root)
%{_bindir}
%{_datadir}

%files -n %{libname}
%defattr(-,root,root)
%{_libdir}/a*

%files -n %{develname}
%defattr(-,root,root)
%{_includedir}

%changelog
* Sun Mar 29 2009 Miroslav Cyron <miroslav.cyron@divido.cz> (language: czech, slovak, polish)
+ version 

Pochopitelně změňte distsuffix, packager, changelog. Její kopii přejmenujte na název.spec a doplňte název, verzi, atd, viz minulé díly. Myslím, že s trochou logiky si poradíte sami.


Tento díl byl poslední, věřím, že někomu pomohl. Neprobírala se v něm teorie, šlo spíše o snůšku rad a tipů.


Díly seriálu

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 27 července 2009

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: