WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Česká republika je prý rozvojovou zemí a má mít dluhy


Rostoucí katastrofální situaci české ekonomiky nejlépe charakterizuje rostoucí zadluženost státu i občanů. Dluhy občanů již překročily bilion korun. Státní dluh ČR se od počátku tohoto roku zvýšil o 207 miliard korun na 1,385 bilionu korun. Očekává se, že v dalším období má dále růst asi o 100 miliard ročně. Vzhledem k pasivní politice vlády však může být růst dluhů státu ještě daleko větší. Dokonce již existuje ekonom, který teoreticky zdůvodňuje, že zadlužování může být pro ČR výhodné. Je jím bývalý kandidát na prezidenta České republiky a nový člen poradního orgánu vlády NERV, Jan Švejnar.

(..) Ekonom Švejnar se tak plně projevil. Ano, projevil se jako slouha pravicových, asociálních vlastníků kapitálu u nás i v zahraničí. Výprodejem českého národního majetku a uměle udržovanou levnou pracovní silou se Česká republika stala vskutku rozvojovou, polokoloniální zemí západoevropských vyspělých ekonomik, zejména Německa. Německý kapitál je u nás nejsilnější a do Německa míří největší podíl českého vývozu i německého dovozu k nám. Podle Švejnara je finanční sektor velmi důležitou součástí ekonomiky a zadlužování je proto optimální.

Celý text (Haló Noviny)


Autor: Redakce HN

Datum: 21 prosince 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: