WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele handicapovaných končí


Být zdravotně postiženým znamená v České republice být také diskriminovaným na trhu práce. Kolikrát jsem měl tu nemilou zkušenost, kdy zaměstnavatel na mě zíral, jako bych spadl z Marsu. Na mnoho potenciálních zaměstnavatelů působí stigma zdravotního postižení jako nejhorší cejch vylučující každého takového jedince.


Celý text (Britské listy)

Autor: Jiří Hrebenar

Datum: 07 října 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: