WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Irsko zkolabovalo v důsledku drastických škrtů, ne kvůli rozhazovačnosti


Kdo si dnes pamatuje, o čem psaly noviny před pěti lety? Obvykle na to nevzpomínáme, ale já bych rád jedno téma z oné doby připomněl. Dne 21. března 2005 se objevil na portálu euroekonom.cz článek vychvalující tzv. „pobaltské tygry“, tedy tři postsovětské republiky, které si vzaly příklad z Irska a provedly razantní ekonomické reformy. Šlo o podobné reformy, jaké provedla v Irsku strana Fianna Fáil a které přivedly tuto zemi na cestu ekonomického zázraku:

Celý text (Britské listy)


Autor : Adam Votruba

Datum: 26 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: