WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Jakou má budoucnost levice


Dvě oblasti, které se v poslední době nejvíce rozvíjejí, jsou informatika a biologie a právě tady si myslím, že bude zdroj nové síly levice. Hlavním cílem levice zůstane povznesení širokých vrstev lidí, ale bude se v budoucnu uskutečňovat prostřednictvím zespolečenštění informací a využíváním výsledků biologické vědy pro každého. Stačí trochu uvažovat a představit si budoucí vývoj v těchto oblastech. Informace nebude možné donekonečna zadržovat, jako se to děje teď, a rozvoj biologie nebude možné trvale omezovat, jak se to chystá. Nakonec budou mít všichni lidé přístup ke všem informacím a k možnostem zlepšovat svoji biologickou podstatu. To a další vývoj ve výrobě a službách, kde se dá předpokládat pokračování zvyšování důležitosti práce jednotlivých zaměstnanců, povede k podstatnému oslabení elit a posílení postavení širokých vrstev lidí. Zde je pole, na které by měla vstoupit levice.

Celý text (Britské listy)


Autor: : Jiří Paroubek (Autor není totožný s bývalým šéfem ČSSD)

Datum: 22 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: