WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Kolik nás stála nadvláda komunistické strany?


Na toto téma rozsáhle mudroval v minulých dnech Luděk Navara na stránkách MF Dnes. Zapadá to do rostoucí vlny antikomunistické hysterie, která je v poslední době intenzivnější tím víc, jak rychle rostou nepříznivé důsledky současné politiky pravicové trojkoalice. Dnes by plně platila slova Václava Havla, pronesená v roce 1990: »Naše země nevzkvétá.«

Ekonomika je již dva roky v hlubokém propadu, máme historicky rekordní počet nezaměstnaných – kolem 700 tisíc. Tolik jich u nás bylo ve třicátých letech minulého století v době světové krize. To však bylo za celé Československo. Dnes je to pouze za Českou republiku. Rovněž máme historicky nejvyšší zadluženost státu (téměř 1,5 bilionu korun) i občanů (více než bilion korun). Česká ekonomika je asi ze 70 procent v rukou zahraničního kapitálu. Národní majetek je restituován, privatizován, rozprodán nebo prostě rozkraden. Představy z doby »sametové« revoluce, že všichni zbohatneme, se staly iluzí. Milionářů a miliardářů je pouze malá menšina občanů. Právě vzhledem k této situaci se pravicová propaganda snaží, pomocí lží a nepravd, vylíčit současnost jako dobu rozkvětu, a 40 let socialismu jako dobu devastace a zaostávání ekonomiky, bídy a chudoby. Prý nebylo žádné zboží, na banány byly fronty, a dokonce i na toaletní papír.

Celý text (Haló Noviny)


Autor: Redakce HN

Datum: 22 prosince 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: