WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Krásná holka s krásnou duší a krásným hlasem


Lenka Martinů studuje konzervatoř. Osobně jsme ji poznali ve Veselí, kde nám nádherně hrála a zpívala na soukromých táborácích. A nejen to, také nás tam vozila svým vlastnín autem. Patřila k těm, které bukvice nesnášela.


Lenka Martinů

Obr. 1: Lenka Martinů


Lenka má své webové stránky, určitě si poslechněte Ukázky.
Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 19 října 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: