WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Mé vyjádření k výsledkům prošetření mého problému


Domníval jsem se, že problémům v Domově důchodců Dobrá Voda se již nebudu věnovat, ovšem na některé části veřejně přístupného "Výsledky prošetření podnětu k článku pana Cyroně ze dne 26.12.2009" musím reagovat.


1) Internet. Zajímavé, že problémy se stabilitou sítě a rychlostí připojení (což byl hlavní argument ředielky) vymizely. Samy. Že by chronický stahovač (nejspíše jeden z těch, co mě uráželi v diskuzích) dostal strach? Zajímavé je také to, že co ještě počátkem ledna bylo vyloučeno, je nyní jednou z možností (vlastní linka).


3) Problematika řešení stížností a připomínek uživatelů v rámci domova. Právně jistě v pořádku. Ovšem praktická stránka je horší. Stěžovat si na personál je zhola zbytečné.


4) (...) K tomuto navýšení počtu došlo ode dne 7.12.2009, nezávisle na podnětu pana Cyroně. A proto byla v prosinci snížena frekvence sprchování (s výhledem "nastálo")?


5) Strava. (...) Je stanoven způsob odhlašování stravy a jsou zaváděny další možnosti, které umožní volbu klientům sociální služby. Odhlašování stravy je prováděno a bylo doloženo. Že o tom nevím? Naopak nám v tom bylo zabráněno. (...) Pokud se však rozhodne stravu neodebrat, není povinností domova mu poskytnout pomoc při zajištění přípravy stravy dle vlastní volby. A jak pomoc souvisí s neodebranou stravou? Nesouvisí to spíše s příspěvkem na "bezmocnost", který DD bere celý (16.000 Kč měsíčně)? Navíc, pod pojmem "příprava" si nepředstavujte vaření oběda - jde pouze o podání čehosi z ledničky, někdy o ohřátí v naší mikrovlnce, která je na lednici. A ještě dodatek - za odhlášené jídlo vrací necelou polovinu (cena potravin), na "provoz kuchyně" platíme, i když jídlo neodebereme.


7) (...) Uživatel sám uvádí, že když není „v pohodě" a je vyprovokován, užije vulgarismů a nevhodných výrazů. Z vyjádření pracovníků vyplynulo, že vulgarismy ze strany uživatele služby jsou používány dlouhodobě, opakovaně a mají vzestupnou tendenci. Při šetření podnětu bylo zjištěno, že nevhodné chování uživatele služby bylo opakovaně řešeno jak předchozím, tak již i současným vedením domova. Na základě této nežádoucí situace dochází na tomto oddělení k výrazné obměně pracovníků, kteří zde odmítají pracovat a raději odcházejí z domova. Vulgární vyjadřování uživatele se přímo dotýká práv i ostatních uživatelů na oddělení, kteří jsou nuceni tyto vulgarismy strpět. Tedy hlavně kvůli tomuto vznikl tento článek. Asi každý normální člověk na útok zareaguje. Někdo jen slovně, jiný se obrátí na soud a někdo dá agresoru rovnou "přes hubu". Samozřejmě, babičky a dědečkové si to nedovolí. Dále musím zdůraznit, že s drtivou většinou personálu vycházíme (a vždy jsme vycházeli) skvěle. Pochybuji, že někdy pracovník odešel kvůli nám, zato vím bezpečně o bývalých pracovnicích, co odešly kvůli paní Maxové. Už ten její nástup - její předchůdkyně byla "odejítá". Plakala. Nejvice mě urazila ta část, dle níž vulgárně napadám klienty na oddělení. To je lživá pomluva, to se nikdy nestalo, ani jedinkrát!!!

Závěr

Tímto článkem jsem se pouze vyjádřil k odkazovanému textu. Vzdor jeho místy nešťastným formulacím velmi děkuji Mgr. Studenovskému, Mgr. Stráské a Mgr. Tlapákovi z Jihočeského KÚ. Prakticky vše se silně zlepšilo, v podstatě už si nemohu na nic stěžovat.

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 29 ledna 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: