WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Nový světový řád a jeho čeští protagonisté


Pokusů o jednu světovou vládu bylo v lidské historii bezpočet. Nic nového pod sluncem, dalo by se říci společně s Kazatelem, když vidíme i dnes kolem sebe spoustu příkladů toho, jak se určité vlivné skupiny pokouší sofistikovaným způsobem uchopit vládu nad celou planetou. (...) Co ale můžeme, je co nejvíce poškodit její jednotlivá chapadla. Pevně věřím, že chobotnice nového světového řádu má své české chapadlo. Na toto chapadlo bychom se měli zaměřit a to bude cílem našeho nového seriálu. Posviťme si na lidi typu Jana Švejnara, Jiřího Pehe, Václava Havla, Karla Schwarzenberga, Martina Bursíka či Alexandra Vondru. Prozkoumejme vazby mezi různými spolky, ať už je to česká pobočka Římského klubu, Rady pro zahraniční vztahy či Havlovo Forum 2000.


V minulém úvodním díle jsme si vytkli za cíl zmapovat české spolky nebo jednotlivce napojené na zahraniční skupiny usilující o světovládu. Přislíbil jsem první díl věnovat tajemné skupině Bilderberg, respektive několika Čechům, kteří měli "tu čest" setkání této vlivné skupiny navštívit. Jsou jimi Karel Kovanda, Jiří Pehe, Karel Schwarzenberg, Michael Žantovský a Alexandr Vondra. Dříve než se blíže podíváme na jejich profily, nemůžeme se nezmínit o samotné skupině Bilderberg. (...) Samozřejmě, že na setkání nikdy nechybí "otec zakladatel" a roky předseda spolku, vlivný finančník považovaný za šedou eminenci mnoha globálních politik - David Rockefeller. Uslyšíme o něm ještě často. Je totiž také zároveň čestným předsedou CFR (Council on Foreign Relations), čestný předseda a zakladatel Trilaterální komise, předseda Council of the Americas a Americké společnosti. (...) Havel si Vondru po převratu vybral jako svého poradce v zahraničně-politických otázkách (1990-1992). Ponechme teď stranou spekulace o tom, co bylo hlavním důvodem, například trvrzení jiného disidenta, Jiřího Wolfa, který ve svém svědectví vylíčil, jak na jednom opileckém veřírku disidentů viděl, jak se "Vašek válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA".

Celý text - 1. část (Freeglobe), 2. část (Freeglobe)

Autor: : Adam B. Bartoš

Datum: 09 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: