WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Odpútajte sa, prosím! alebo Smrť rigidite


Chaos, ktorý ovládol spoločenskú realitu potom, ako sa Systém dostal do problémov, pred nami otvára široké pole možností. (...) Krízu kapitalistického spoločenského systému nemusíme chápať výhradne ako katastrofu, pretože ju môžeme zároveň vnímať ako príležitosť. (...) Systém, ktorý práve kolabuje, je v rozpore so záujmami väčšiny svetovej populácie. Pravicové riešenia žiadny posun k lepšiemu neponúkajú. V lepšom prípade by ich výsledkom bolo zachovanie status quo, o horšom sa ani neoplatí špekulovať. (...)


Celý text (Utopia.sk)

Autor: Peter Vittek

Datum: 13 června 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: