WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Omlouvám se - v září zde nebudu přítomen


Asi jste zaregistrovali, že v srpnu skoro nepíši. Moc se omlouvám, ale nastaly závažné problémy, které musíme řešit. Setkali jsme se totiž s jedním moc zlým člověkem, říkejme mu "domovník". Činí nám zde jen naschvály a příkoří, které v červenci přerostlo v čiré satanské zlo. Uvažoval jsem i o sebevraždě, nebýt myšlenek na Magdu... V té době to byla hrůza. Ač téměř ateista, začal jsem se úpěnlivě modlit k Ježíši - a vše se najednou obrátilo. Naráz se událo moc dobrých "náhod". Shrnuto - jdeme do vlastního. V září budu bez připojení k internetu, fungovat začnu asi až v říjnu. Možná zde do konce srpna ještě něco stihnu napsat, jinak nashledanou v říjnu.


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 23 srpna 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: