WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Palestinci zrestaurují baziliku Narození Páně v Betlémě


BETLÉM (ZÁPADNÍ BŘEH JORDÁNU) - Palestinská vláda plánuje ambiciózní zrestaurování baziliky Narození Páně, v níž se podle křesťanské legendy narodil Ježíš Kristus. K tomuto pro křesťany významnému místu směřují do Betléma každoročně miliony turistů z celého světa. Ziád Bandak, který byl pověřen dohledem nad opravami, řekl, že si práce vyžádají několik let úsilí a miliony dolarů k tomu. Bude to první ucelená rekonstrukce od 4. století, kdy byl kostel dostavěn, což bylo v roce 339. Podle legendy vznikla bazilika přímo nad jeskyní, v níž měl Kristus spatřit světlo světa. Opravou projde střecha, sloupoví i mozaiky uvnitř baziliky.


Celý text (HalÓ noviny)

Autor: ava

Datum: 07 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: