WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Pozoruhodná míra nespokojenosti s režimem


aneb "Současné názory v ČR na režimy z doby před rokem 1989 a po něm". Britské listy požádaly na jaře 2010 své čtenáře o vyplnění obsáhlého dotazníku. Výsledky nyní zveřejnily. Jsou šokující a tristní pro současný režim, zvláště pro vládu Topolánka/Fishera, kdy jako ještě daleko horší byly označeny pouze roky Gottwaldovy vlády. Většina dotazovaných se domnívá, stručně řečeno, že v 60, 70 a 80 tých letech se lidem žilo lépe, než dnes. Už slyším: BL čtou jen komouši a socky. Ano, BL čtou častěji lidé s levicovými politickými názory, ne však výhradně. Typický čtenář BL je inteligentnější a vzdělanější než průměr běžné populace. U lidí, kteří vyplnili tuto anketu, byl podíl VŠ přes 56% (!). Nutno uvést, že STEM a CVVM dospěly k podobným výsledkům.


Čtěte zde (Britské Listy)

Autor: Miroslav Cyroň (autor článku Jan Čulík)

Datum: 04 července 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: