WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Projev Jany Bobošíkové - lídra strany Suverenita


(...) Velcí evropští hráči hledí mnohem víc na svůj suverénní byznys než na pravidla evropských společenství a názory ostatních členů EU. Dodržování pravidel chtějí po těch slabších. Pro ty vymýšlejí evropské ústavy či lisabonské smlouvy, aby je dostali pod co největší kontrolu a mohli rozhodovat za ně. Nejde jim o společný prospěch – jestliže Německu překážejí Poláci při dohodách s Ruskem, klidně je obejde. Když Francie potřebuje Rusům prodat moderní výsadkovou loď, nevnímá námitky pobaltských členů EU a klidně je hodí přes palubu. (...)

(...) Ze své zkušenost z Evropského parlamentu vím, že se v EU měří dvojím metrem. Unie je spolek, kde plně platí staré latinské přísloví „Qout licet jovi non licet bovi - co je dovoleno bohu není dovoleno volu. Lze tedy očekávat, že zatímco Německu nebo Francii bude Brusel nerespektování pravidel tolerovat, na nás budou uvaleny sankce. Pak nezbude, než z takto nerovnoprávného svazku vystoupit. (...)


Celý text (Suverenita)

Autor: Jana Bobošíková

Datum: 05 května 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: