WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Sociální bouře


Světem obchází strašidlo, strašidlo finanční krize, pádu eura a rozpadu Evropské unie. Bič krize však nedopadá na záda viníků, její následky nenesou ti, kteří ji zavinili a kteří na ní stále ještě pohádkově vydělávají. Právě naopak, trestáni jsou nevinní, chudí. Zatím jen relativně chudí. Relativní chudoba vzniká při srovnání s vládnoucími kapitalistickými elitami, jejichž bohatství se vymyká představivosti běžného člověka. Ale mnozí se již propadají i do chudoby skutečné, a to i v tzv. vyspělých kapitalistických zemích. Ztrácejí zaměstnání, domy, pořízené na kdysi výhodné hypotéky, propadají ve prospěch bank a v americké výkladní skříni kapitalismu vznikají stanová městečka vysokoškolsky vzdělaných bezdomovců!


Celý text (Britské listy)

Autor: : Milan Valach

Datum: 19 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: