WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Státní dluh nebude zřejmě splacen nikdy!


Rozhodně ne podle předvolebních slibů a programových prohlášení několika významnějších stran, jak si můžeme ilustrovat na několika konkrétních číslech:


Celý text (Britské Listy)

Autor: Jiří Šmikmátor

Datum: 05 června 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: