WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Rok 2014: svět po splasknutí dluhopisové bubliny! Čím kapitalismus nahradit?


Lidé intuitivně cítí, že je nespravedlivě rozdělováno jak bohatství společnosti, tak i že platí dluhy, které nezpůsobili. Intuitivně cítí, že kapitalismus už není schopen vyřešit jejich základní problémy, jako jsou nezaměstnanost, důstojné důchody, všeobecně dostupná zdravotní péče, atd. Začínají se proto sdružovat v iniciativách typu ProAlt, Antikapitalista a dalších. Pravděpodobně posílí i váha odborů. S nárůstem nespokojenosti s kapitalismem se zákonitě objeví poptávka po jiném uspořádání společnosti. Mají-li tato zdola vzniklá hnutí, ale i odbory obstát, musejí být schopní takovouto alternativu nabídnout. Nestačí do nekonečna protestovat a říkat „co nechceme“, bez toho aniž bychom řekli čím - „to co nechceme“ - vlastně nahradíme. Navíc v roce 2013 / 2104 očekávám splasknutí dluhopisové bubliny, která podnítí ekonomickou krizi, proti níž budou 30. léta minulého století procházkou růžovým sadem. Na základě této poznané nutnosti vznikl i tento první pokus o nástin nové solidární společnosti. Na rozdíl od svých židovských předků, Mojžíše, Ježíše a Marxe neslibuji ani ráj na zemi ani království nebeské, ba ani zemi zaslíbenou.


Celý text (Britské Listy)

Autor: Vít Klíma

Datum: 24 září 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: