WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vatikán: Ukončete izraelskou okupaci!


VATIKÁN/JERUZALÉM - Vatikán v sobotu vyzval mezinárodní společenství, zejména pak Organizaci spojených národů (OSN), aby prosazením již schválených rezolucí OSN ukončilo izraelskou okupaci arabských území. Stalo se tak na synodu biskupů k Blízkému východu za účasti papeže Benedikta XVI. ve Vatikánu. »Palestinský lid tak bude moci mít nezávislou a svrchovanou vlast, kde bude moci žít v důstojnosti a stabilitě. Izrael na své straně se bude moci těšit míru a bezpečnosti za mezinárodně uznanými hranicemi,« uvedli v prohlášení všichni účastníci zasedání. Synod biskupů také dospěl k závěru, že Izrael nemůže bibli využívat k ospravedlnění okupace palestinských území. »Izrael se nemůže opírat o biblický pojem 'zaslíbená země' k ospravedlnění návratu Židů do Izraele a k vyhošťování Palestinců,« řekl americký arcibiskup Cyrille Salim Bustros.


Celý text (Haló noviny)

Autor: ?

Datum: 26 října 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: