WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Výzva Ústředního výboru KSČM nespokojeným občanům


PRAHA - S ohledem na současný povolební vývoj ve společnosti, zejména s přihlédnutím k posledně schváleným zákonům, které představují pro statisíce občanů jejich zbídačování, ožebračování a zadlužování, rozhodl ÚV KSČM o přijetí tohoto prohlášení. Dopady posledních legislativních kroků vládní koalice se projeví nejen v razantním snížení životní úrovně většiny rodin, ale i v omezování vzdělání, neboť nebude na školné, ohrožení péče o staré a nemocné, kteří nebudou mít na léky ani pobyt v nemocnici, ve stále se zvyšující nezaměstnanosti a zejména v restriktivních dopadech na domácnosti s dětmi.


(...) Nelze již zůstat stranou – všech se týká to, co se nyní děje, a všichni se musí začít bránit. Nemůžeme našim dětem zanechat stát bez sociálních jistot, stát, který je bude jen využívat a v žádné životní situaci jim nikdy nepomůže. Vyzýváme proto občany naší republiky k vyjádření jejich nespokojenosti, a to způsoby, které náš platný právní řád umožňuje. Vyzýváme k aktivizaci občanů formou jejich účasti v občanských aktivitách, které v poslední době vznikají, podávání petic, účasti na demonstracích a stávkách. Zastavme společně zbídačování občanů, potlačování lidských práv a dalšího úpadku slušnosti a morálky! (...)

Celý text (Haló noviny)

Autor: ÚV KSČM

Datum: 09 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: