WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

GIMP (3 díl / 2 série) - obrázkové písmo


Máte zájem o logo, jehož písmena by nebyly jednolité barvy, ale obsahovaly by obrázek? Jak na to? Třeba takhle:


Postup:

Otevřete v GIMPu vhodný obrázek, popřípadě vyřízněte vhodnou část a napište do něj nějaký text. Barvu písma zvolte černou.

Napište text

Obr. 1: Napište text


Vrstvu zduplikujte a kopii přejmenujte na Obrysy. Bude se hodit. Zatím vypněte její zobrazování (ikonka oka v panelu Vrstvy). Přejděte na původní textovou vrstvu. Klepněte pravým tlačítkem myši na tuto vrstvu a zvolte položku Alfa do výběru, měl by se vytvořit výběr kolem textu. Zprůhledněte černé písmo (Vrstvy -> Průhlednost -> Barva do alfy). Písmo zprůhlední.

Zprůhledněte černé písmo

Obr. 2: Zprůhledněte černé písmo


Invertujte výběr (Vybrat -> Invertovat). Nastavte barvu popředí i pozadí i shodně na černou, klepněte na ikonu Mísení a přejeďte myší přes textovou vrstvu.

Mísení

Obr. 3: Mísení

Po přejetí myší

Obr. 4: Po přejetí myší


Slučte tuto vrstvu s vrstvou Pozadí (Vrstvy -> Sloučit dolů), dejte Vybrat -> Nic a sloučenou vrstvu pojmenujte Text-cerny. Duplikujte ji a kopii pojmenujte Text-bily. Přepněte se na vrstvu Text-cerny. Zprůhledněte černou barvu (Vrstvy -> Průhlednost -> Barva do alfy). Přepněte se na vrstvu Text-bily. Nástrojem Plechovka změňte barvu pozadí na bílou.

Nastavte barvu pozadí na bílou

Obr. 5: Nastavte barvu pozadí na bílou

Zprůhledněte bílou barvu (Vrstvy -> Průhlednost -> Barva do alfy). Obě textové vrstvy slučte. Již tento stav může být konečný. Většinou je však vhodný nějaký obrys. Vyberte a zviditelněte vrstvu Obrysy. Klepněte pravým tlačítkem myši na tuto vrstvu a zvolte položku Alfa do výběru, měl by se vytvořit výběr kolem textu. "Nafoukněte" písmo o sudý počet pixelů (Vybrat -> Zvětšit).

Zvětšete písmo na kartě Obrysy

Obr. 6: Zvětšete písmo na kartě Obrysy

Vrstvy prohoďte a slučte. Obrázek vhoďně ořežte.

Obrysy

Obr. 7: Obrysy

Hotovo

Obr. 8: Hotovo

Výsledek

Obr. 9: Výsledek

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 20 dubna 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: