WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

GIMP (2 díl / 2 série) - zajímavé 3D logo


Při svých hrátkách s GIMPem jsem stvořil 3D logo, o postup se nyní podělím. Logo se jeví jako prohnuté, nasvícené z "levo-předu".


Postup:

Vytvořte nový obrázek, barvu pozadí zvolte průhlednou.

Nový obrázek

Obr. 1: Nový obrázek


Vyberte si písmo, zvolte nástroj Text, pomocí myši vytvořte rámec a něco napište. Barvu písma nastavte na černou (nebo bílou).

Vyberte písmo

Obr. 2: Vyberte písmo

Napište text

Obr. 3: Napište text


Text vycentrujte, textovou vrstvu zduplikujte a a kopii invertujte barvy (Barvy -> Invertovat).

Zduplikujte textovou vrstvu

Obr. 4: Zduplikujte textovou vrstvu

Barevně invertovaná kopie vrstvy

Obr. 5: Barevně invertovaná kopie vrstvy


Mějte stále vybranou kopii, zvolte Vrstva -> Změnit velikost vrstvy a přidejte tak 3-4% (budete muset experimentovat v závislosti na použitém fontu a jeho velikosti). Vrstvy prohoďte.

Zvětšená kopie vrstvy

Obr. 6: Zvětšená kopie vrstvy

Prohozené textové vrstvy

Obr. 7: Prohozené textové vrstvy

V panelu Nástroje klepněte na ikonku Mísení, ponechte defaultní přechod (ale zaexperimentujte si), barvu popředí černou a pozadí bílou, otočte však směr. Nyní klepněte pravým tlačítkem myši na vrstvu s textem a zvolte položku Alfa do výběru, měl by se vytvořit výběr kolem textu. Učiňte v pracovním okně myší pohyb (se stisknutým levým tlačítkem) z levého dolního rohu směrem k pravému hornímu. Zrušte výběr (Vybrat -> Vše) a totéž učiňte s kopií, ale přenastavte zpět směr mísení.

Mísení

Obr. 8: Mísení

Alfa do výběru

Obr. 9: Alfa do výběru

Hotovo

Obr. 10: Hotovo

Výsledek

Obr. 11: Výsledek

Výsledek můžete obarvit (Barvy -> Obarvit). Vypadá to myslím dobře, pro fyzikálně-realistický dojem (perspektivu) by však bylo nutno užít složitější techniky.

Modrý odstín

Obr. 12: Modrý odstín

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 17 dubna 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: