WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Nový software v mých úložištích 20


V mých repozitářích opět přibylo pár nových verzí programů. Jak je mým zvykem, pro dvě verze Mandriva Linuxu, konkrétně 2009.1 a 2010.0, a to pro 64 i 32 bitové platformy.


Jde o Dark Oberon 1.0.2 (hra), Fotowall 0.9.0 (grafický softvare), JAG 0.3.1 (hra), Kid3 1.4.0 (ID3 tagovač), Picard 0.12.1 (automatický ID3 tagovač), Qbittorrent 2.2.6 (klient sítě Bittorrent), Q4wine 0.117 (GUI pro Wine), Wine 1.1.44 (skoroemulátor Widlí).

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 16 května 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: