WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Originální Google Chrome v Mandriva Linuxu


Provozovat vždy nejnovější verzi originálního Google Chrome není v Mandriva Linuxu žádný problém. Stačí si přidat jako zdroj software repozitář Google:


64 bitový systém;

urpmi.addmedia Google http://dl.google.com/linux/rpm/stable/x86_64

32 bitový systém

urpmi.addmedia Google http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386

V dalších verzích Mandriva Linuxu tento zdroj zahrnu do Add Media.

Chrome pak nainstalujete klasicky: příkazem urpmi google-chrome-stable, přes Ovládací centrum nebo pomocí Webgurpmi: Chrome.

Google Chrome v Mandriva Linuxu

Obr. 1: Google Chrome v Mandriva Linuxu

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 23 října 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: