WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Spouštějte aplikace klávesnicí


Pokud spouštíte stále často stejné aplikace či okna, může být používání myši poněkud otravné. KDE naštěstí umožňuje nadefinovat si vlastní klávesové zkratky. Spouštět své oblíbené programy či dokonce okna s předem nastaveným obsahem můžete stiskem několika klapek.


Jak na to? Spusťte "Nastavení KDE" (Nastavit Vaše pracovní prostředí) jděte na Zkratky a gesta -> Vlastní zkratky. Klikněte do pole Název pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Nová skupina, tuto pojmenujte třeba Vlastní zkratky. Toto nebylo bezpodmínečně nutné, ale výsledek je přehlednější.

Nová vlastní zkratka

Obr. 1: Nová vlastní zkratka


Nově vytvořenou složku rozbalte. Opět klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte tentokrát Nový -> Globální klávesová zkratka -> Příkaz/ URL. Vytvořenou položku pojmenujte dle libosti. Aktivujte ji klepnutím myši. Přjděte na kartu Činnost. Jako Příkaz/URL zadejte příkaz ke spuštění, například opera, konsole, dolphin /programy/cyron-cz, konqueror /programy/mc-skripty nebo dophin ftp://cyron.cz/www a podobně. Na kartě Spouštěč pak zadejte vhodnou klávesovou zkratku (klepněte na položku myší, následně na tlačítko žádná (vstup) a zadejte svou zkratku).

Čǐnnost (příkaz)

Obr. 2: Čǐnnost (příkaz)

Spouštěč (zkratka)

Obr. 3: Spouštěč (zkratka)


Tím je věe hotovo, jen nezapomeňte stisknout tlačítko Použít. Od této chvíle stiskem zvolené kombinace kláves můžete zvolené aplikace spouštět. Jak sami vidíte je možno spouštět i Dolphin (Konqueror) s předem nastaveným umístěním, problém nečiní ani FTP.


Ještě přidám jeden návod. Chcete-li pohodlně a rychle regulovat hlasitost zvuku, je nejvhodnější používat pro tento účel klávesnici. Pokud nemáte klávesnici multimediální, nebo je příslušný regulátor neprakticky umístěný, prostě si nadefinujte vlastní klávesové zkratky. Jděte na Zkratky a gesta -> Globální klávesové zkratky. Jako Komponentu KDE zvolte KMix. Najděte položky Snížit/Ztlumit/Zvýšit hlasitost, klepněte na položku myší, následně na tlačítko žádná (vstup) a zadejte svou zkratku.

Zvýšit hlasitost

Obr. 4: Zvýšit hlasitost


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 27 listopadu 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: