WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Vytvoření položek v Hlavní nabidce (KDE)


Občas hledáme v Hlavní nabídce spouštěcí položku čehosi, měla by tam být, ale není. Nebo bychom chtěli mít v nabídce spouštěcí položku přímo spustitelného programu, rozbaleného kdesi na disku. Popřípadě spouštěcí applet v panelu či na ploše.


Klepnete na Hlavní nabídku pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Editor nabídky. Vyberte vhodnou skupinu a stiskněte tlačítko Nová položka. Vyplňte požadovaný název.

Nová položka

Obr. 1: Nová položka


Rozklikněte skupinu, vyberte nově vytvořenou položku a doplňte Příkaz, vyberte si Ikonu, atd. Uložte.

Editace nové položky

Obr. 2: Editace nové položky


Nejdůležitější je Příkaz. Dle potřeby může mít nejrůznější tvar:


  • xyz - Linuxová binárka ležící v prohledávané cestě (/usr/bin, /usr/share/bin...).
  • /opt/abc/abc - Absolutní cesta ke spustitelné linuxové binárce.
  • java -jar /usr/share/efg/java-program.jar - Javovský program s absolutní cestou.
  • cd /programy/opera-data/.opera/userJS;wine ./jsMan.exe - U některých programů je k jejich správné funkčnosti nutno se nejprve přepnout do jejich adresáře. To učiní první část (cd), druhá spustí program. Oddělovačem je středník.
  • env WINEPREFIX="/home/mircy/.wine" wine "C:\Program Files\Empire Interactive\FlatOut Demo\FlatOutDemo.exe" - Některé wine programy je nutno spouštět takto.
  • xyz -a - S přepínačem.

Hotovo

Obr. 3: Hotovo

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 06 února 2010

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: