WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Byl John F. Kennedy válečný jestřáb, nebo nebohá oběť vojenskoprůmyslového komplexu?


(...) Kubánské krizi předcházela jedna opomíjená skutečnost, jež však hrála pro pochopení následujících událostí významnou úlohu. Poté co byl na Kubě svržen proamerický diktátor Fulgencio Batista a moci se ujal Fidel Castro, autorizoval Kennedyho předchůdce prezident Eisenhower vedle ekonomické blokády teroristickou kampaň, aby Castrův protiamerický režim svrhl. Eisenhoverovy plány na vojenskou invazi na Kubu realizoval JFK s naprosto katastrofálním výsledkem pro Spojené státy. Další vojenský pokus zmocnit se Castrova ostrova se měl uskutečnit v říjnu roku 1962. Je třeba zdůraznit, že z hlediska mezinárodního práva šlo o čistou agresi proti suverénní zemi. Havana se dostala do orbitu Moskvy a na konflikt dvou supervelmocí bylo zaděláno. Sovětský svaz o něco později na Kubě rozmístil atomové zbraně, a to z celkem logického důvodu; z důvodu ohrožení vlastní bezpečnosti. V Turecku byly nedaleko od hranic se SSSR rozmístěné americké jaderné hlavice. Tato skutečnost se potvrdila jako pravdivá poté, co vyplynula z rozhovorů mezi Kennedym a Chruščovem. Washington na krok Moskvy odpověděl námořní blokádou Kuby. V průběhu několika říjnových dnů roku 1962 se svět ocitl tváří v tvář hrozbě skutečné nukleární války, jejíž osudné sémě bylo zaseto již v Hirošimě a Nagasaki. Sovětský svaz Spojené státy požádal, aby veřejně slíbily, že neprovedou žádnou další invazi na Kubu a že stáhnou své nukleární hlavice z Turecka. Spojené státy na oplátku po Sovětech žádaly, aby provedli demontáž atomových zbraní na Kubě a odsunuli je z ostrova. Zatímco sovětský generální tajemník Chruščov splnil slib do puntíku, Kennedy do puntíku dohodu nesplnil; nechal sice stáhnout rakety z Turecka, nicméně zintenzivnil teroristickou válku proti Kubě, která skončila až ve 2. polovině 90. let. Co je horší, JFK tuto teroristickou kampaň nepřerušil ani během opravdu horkých dní karibské krize, kdy se bez nadsázky rozhodovalo o osudu lidstva. Oficiálně byly teroristické aktivity ukončeny 30. října roku 1962. O několik dní později – 8. listopadu –kubánský sabotážní tým vyhodil na Kubě do vzduchu jeden průmyslový podnik, v němž podle kubánské vlády přišlo o život 400 dělníků.

Celý text (Britské listy)


Autor: Daniel Veselý

Datum: 02 prosince 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: