WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Úvodník Washington Times: Druidové v US Army zabíjejí ekologicky?


Akademie vojenského letectva (Air Force Academy) v úterý pořádala ceremonii k zasvěcení kupy kamenů v prostorách akademie, aby sloužila k "náboženským ceremoniím uctívačů Země" (worship area for followers of Earth-centered religions). "Na tomto místě mohou kadeti provádět své rituály, pokud jsou čarodějnice, kouzelníci či uctívači stromů. Kamenný kruh je před návštěvnickým centrem. Je určen těm, kteří se hlásí k Druidům či kultu Wicca."

Celý text (Freeglobe)


Autor: Vítězslav Kremlík

Datum: 12 června 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: