WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Mediální manipulace a ovládání mysli


Masmédia jsou nejmocnějším nástrojem vládnoucí třídy pro manipulaci mas. Utvářejí a formují názory a definují, co je normální a akceptovatelné. Tento článek se zabývá fungováním masmédií a předkládá teorie jejich hlavních myslitelů, ukazuje jejich mocenskou strukturu a používané techniky. Jedině tak můžeme pochopit skutečnou roli masmédií ve společnosti. Budu se zabývat také okultním symbolismem nacházeným v objektech populární kultury. Někteří lidé čtou mé články a myslí si, že říkám, že "lady Gaga chce kontrolovat naši mysl". Není tomu tak. Ona je prostě jen malou součástí obrovského systému, kterým masmédia jsou.


(...) Omezený počet hráčů v průmyslu kultury znamená omezené množství názorů a myšlenek, které se dostanou k obecné veřejnosti. Znamená to také, že jediná zpráva může snadno naplnit všechny formy médií, aby se vytvořil souhlas, tj.: "v Iráku jsou zbraně hromadného ničení". (...) Veřejnost byla natrénována, aby svoji propagandu milovala do té míry, že utrácí těžce vydělané peníze za to, aby ji byla vystavena. Propaganda již není nátlakovou nebo autoritativní komunikační formou, kterou lze najít v diktaturách. Stala se synonymem zábavy a potěšení.

Celý text (Freeglobe)

Autor: Václav Verner

Datum: 06 ledna 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: