WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Nemocný kapitalismus a co s ním


Začněme tím, že jedním z názvů kapitalismu je konzumní společnost. Na to vcelku docela slyší. Je však „konzumní“ pro všechny, pro většinu, nebo jen pro privilegovanou menšinu, která si říká elita společnosti? A jak se vůbec naší elitou stala? Její začátek nutno nesporně spatřovat v naší privatizace, která ve skutečnosti byla klasickou prvotní akumulací těch, kteří byli nejen schopní ale byli schopní všeho. Na tomto základě jsme už v podstatě přišli o ohromný majetek vybudovaný z vlastní práce našich lidí v období komunismu a teď máme na krku jen nové dluhy. A to ještě nemusí být všechno, pokud např. vezmeme na vědomí neustále předkládané nehorázné a zcela neoprávněné požadavky sudetských Němců nebo katolické církve a samozřejmě nástup současné hluboké krize.

Celý text (Zvědavec)


Autor: František Nevařil

Datum: 13 srpna 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: