WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Pohádky šaška Bumbáce aneb Novoroční projev Velkého Klauna


Roztomilí spoluobčané, dovolte mi, abych se vám v tento slavnostní den od srdce vysmál a popřál hodně štěstí, radosti, elánu a zdraví do roku 2011, protože to budete dost potřebovat. Už jen proto, že vám teď budu lhát, až se budou hory zelenat, a tvrdit, že to bude všechno lepší, klidnější, nadějnější, než roky minulé, když tedy pominu krásná léta mého premiérování, protože s touto zemí to začalo jít s kopce až po nich. Zkrátka to dobré, či spíše záplava úspěchů, co nás všechny čeká v roce 2011, se pozitivně projeví zejména na mém osobním životě a osobním životě mých souputníků, přátel a nohsledů z politicko-ekonomického souručenství.


(...) Pokud nežijeme jen katastrofickými titulky médií, víme, že rok 2010 přinesl mnoho pěkného. Třeba po jaru přišlo léto, opět se mi podařilo prokázat, že globální oteplování neexistuje, a na Hradě jsem prožil další moc pěkný rok, o němž brzy zase napíšu knížku. Nepodléhejme hlasům těch, kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z mých neúspěchů a nezdaru, když třeba na mou přednášku v Americe přijdou jen čtyři lidi. Po celé naší zemi se setkávám s řadou neobyčejně natvrdlých lidí, kteří tomu, co říkám, už dvacet let věří, a to mi dodává optimismu. Říká mi to, že většina našich spoluobčanů hlasům kverulantů zaplať pánbů nenaslouchá a že se jimi ve svých životních postojích a aktivitách nenechává zviklat a i nadále nám bude umožňovat tuto krásnou zemi drancovat a otravovat nejapnými novoročními projevy. Právě to mne vede k naději, že by rok 2011 mohl být pro mě a mé přátele, souputníky a nohsledy rokem dobrým a úspěšným.

Celý text (Deník Referendum)

Autor: Roman Sikora

Datum: 11 ledna 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: