WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Předáci nové libyjské vlády připravovali cestu k moci pro NATO již v roce 2007


Psalo se již o tom, že západní země v podstatě ukradly Libyjcům jejich revoluci, jež povstala z Arabského jara a že zneužily svého mocenského postavení, aby znovu upevnily svůj vliv v regionu a na ropu bohaté Libyi (...)

(...) Shrnuto. Rok 2011 tyto tři muže, včetně řady spojenců Al-Kajdy, vyšvihl do jejich mocenských pozic satrapů NATO v nové Libyi. Plošná privatizace veřejného sektoru tamtéž, kde dosud mají lidé zdarma přístup ke vzdělání, zdravotním službám a bydlení, a kde dosud 50 procent ropných nalezišť náleží státu, a tvoří tak ekonomický pilíř země, může pomalu a nerušeně začít.

Celý text (Britské listy)


Autor: Daniel Veselý

Datum: 06 října 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: