WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Putin označil ruské demonstranty za "placené agenty Západu"


Vladimir Putin odmítl brát vážně desetitisíce demonstrantů proti údajně zfalšovaným volbám do ruského parlamentu a proti jeho vládě. Označil je během televizního pořadu, kdy reagoval na telefonáty veřejnosti, za agenty západu. Vysmíval se demonstrantům také tím, že srovnal bílou pásku, symbol jejich protestu, kterou měli demonstranti na kabátě, s prezervativem. "Ohledně 'barevných revolucí'- všechno je jasné - je to rozvinutý projekt na destabilizaci společnosti. Nevznikl ve společnosti spontánně," uvedl Putin v televizním pořadu, který trval čtyři a půl hodiny. Putin se vyjádřil, že studenti dostali zaplaceno za to, že se účastnili demonstrace na Bahenním náměstí v Moskvě.

Putin označil ruské demonstranty za "placené agenty Západu" (Britské Listy)

Tak se v novinách českých a světových zase hemží články o volebních nepokojích v Rusku, o stovkách zatčených, o policejní zvůli při zatýkání odpůrců Putina, o manipulaci s volebními hlasy, o autobusech vozící voliče z okrsku do okrsku, o náramném vzteku Putina a jeho věrných, když jeho strana Jednotné Rusko získala „jen“ necelých 53 %, přičemž před čtyřmi roky to bylo ještě 64 %. Škodolibost a zloba (zloba proto, že i těch 53 % pořád dává Putinovi silný mandát) z těch článků kape.

(...) Článek BOMBSHELL: US Caught Meddling in Russian Elections! od Tony Cartalucci ostatně můj pocit potvrzuje. Článek hovoří o sítí nevládních organizací, tzv. NGO, které jsou úzce propojeny s republikánskou a demokratickou stranou, byly vytvořeny kongresem a jsou financovány National Endowment for Democracy, organizací vytvořenou v roce 1983 za účelem transferu peněz různým hnutím na podporu demokracie v rozvojových zemích. NED získává ročně z kongresu zhruba 100 milionů dolarů a další peníze přicházejí z jiných ministerstev, hlavně z ministerstva zahraničních věcí.

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje? (Zvědavec)


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 23 prosince 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: