WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Úvahy o minulém a současném režimu


Kolik se toho jenom namluví o “totáči“ a o tom, kterak lidi úpěli pod komunistickým jhem. Nu, myslím, že nastal čas, abych celou věc reflektoval a zamyslel se nad kvantitativními a kvalitativními aspektu lidského utrpení v době 80. let a v době současné. Nejprve však začnu jedním obecným postřehem: Je neuvěřitelné, že i dnes, 22 let po Sametové revoluci, což je více než polovina těch donekonečna obemílaných čtyřiceti let komunismu, se najdou lidé, kteří současný tristní stav České republiky vysvětlují jako dědictví 40 let totality. A – jen na první pohled kuriózně – to jsou obvykle neoliberálně smýšlející lidé, kteří hlásají ideu, že člověk je plně zodpovědný sám za sebe a nemá právo se kvůli svým potížím “vymlouvat“ na společenské a jiné okolnosti. To už je opravdu na poslání někam. Případně můžeme dodat, že za všechno stejně může prohraná bitva na Bílé hoře... Pokud je kapitalismus tak strašně efektivní, mělo by mu 20 let stačit k tomu, aby to prokázal. Neprokázal to.

Celý text (Britské listy)


Autor: Jaroslav A. Polák

Datum: 05 srpna 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: