WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

V Libyi zvítězila svoboda a demokracie?


Neřeším, jestli Libye či Libyjci o něco přišli, i když válka samozřejmě obyčejným lidem bere. Mně samotnému však něco chybí – informace, proč stojím prostřednictvím své země, své vlády a svých zástupců v Evropském parlamentu jednoznačně na straně zločinců. (...) Rezoluce RB č. 1973 dala členským zemím OSN právo provést „veškerá nezbytná opatření k ochraně obyvatel“. Nehledě na to, že zmíněná rezoluce nedala a ani nemohla dát nikomu právo k válce proti osobě libyjského diktátora a jeho režimu, postavily se zejména Francie a Velká Británie výlučně na stranu tzv. rebelů. A to přesto, že v průběhu války přicházely informace o tom, že hlavně tato strana konfliktu se na dobytých územích dopouští zvěrstev, ničí majetek státu, nerespektuje žádné válečné konvence, okrádá, znásilňuje a masakruje uprchlíky zejména černé pleti. Poslední zprávy Amnesty International hovoří o nálezech desítek těl umučených a zastřelených zajatců z řad vládních loajalistů ve městě Syrte.

Ochrana civilistů se naprosto zjevně stala pouhou záminkou pro angažmá na té straně konfliktu, která destruovala zemi nemající ekonomické problémy a významně přispívavší k emancipaci afrických států. Třebaže v Libyi byla i za minulého režimu porušována lidská práva, aktuální situace je nepoměrně horší. Francie, Velká Británie, USA a další země k tomu vědomě a značně přispěly masivními leteckými operacemi v součinnosti s činností zvláštních vojenských oddílů, které se v zemi ve zjevném rozporu se zmíněnou rezolucí pohybovaly a poskytovaly vzbouřencům podporu. Jak se ukazuje, ochrana obyvatel byla jen průhlednou zástěrkou pro zničení na ropu bohaté země, která si dovolila chovat se jako regionální suverén. Supi se na ropné vrty už slétají.

(...) V Libyi je (prý) dobojováno, bývalý diktátor byl zlynčován. Vlády se ujali lidé, kteří si k ní prokazatelně pomohli zločiny, flagrantním pošlapáváním práva, neskrývaným rasismem. My, lidé, v tomto případě Evropané, konkrétně Češi a Moravané, k tomu mlčíme. Nás se to přece netýká. Nás se to tentokrát opravdu přímo netýká, pokud ovšem náhodou nemáme svědomí a nechceme šilhat do zrcadla.

Celý text (Britské listy)


Autor: Milan Daniel

Datum: 01 listopadu 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: