WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Změny na tomto webu


Osud tohoto webu mě nedá spát, proto jsem přemýšlel, co dál. A nalezl jsem řešení, jak tento web snad zachránit. Některé repozitáře zahesluji a přístup k nim zpoplatním. Bude se to týkat 32 bit (i586) repozitářů (balíčky pro tuto architekturu tvořím navíc) a především nově vznikajícího obrovského repozitáře s hrami (plánuji 50 GB!). Budou v něm špičkové hry pro WINE i nativ, freeware a demoverze profesionálních skvostů, vše v RPM balíčcích. 64 bit repozitáře (x86_64) zůstanou přístupny volně.


Mám nový vysokokapacitní hosting, momentálně tam uploaduji soubory (omluvte prosím případné technické problémy při ostrém přesunu). A samozřejmě už tvořím ta RPM s hrami.

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 18 května 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: