WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Filtrová bublina: Čo pred vami internet skrýva I.


(...) Podľa Parisera sa internet čoraz viac mení na ozvučnú komoru, v ktorej internetové stránky upravujú informácie podľa preferencií zistených o každom užívateľovi. Yahoo! News zaznamenáva, aké články čítame. Zappos registruje typ topánok, ktorý nosíme, ktorý uprednostňujeme. A Netflix zhromažďuje údaje o každom filme, ktorý si vyberieme. (...) A keď som to nedávno skúšal s Egyptom – dvaja priatelia zadali do Googlu slovo „Egypt" – pri jednom boli výsledky vyhľadávania plné informácií o tamojších protestoch, o politickej situácii, a pri druhom nebolo o protestoch doslova nič, len stránky o cestovaní k pyramídam.

Celý text (Utopia.sk)


Autor: S Elim Pariserom sa zhovárali Amy Goodman a Juan Gonzales

Datum: 08 června 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: