WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Zdroje Cyron 2010.0 a 2010.1-2 jsou již v provozu


Zdroje Cyron 2010.0 a 2010.1-2 jsou již v provozu, došlo však ke změně struktury adresářů. Změňte si proto prosím jejich adresy:


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 20 května 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: