WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Přehrát film, pak vypnout počítač


Tak přesně tohle dělá můj "skriptíček" (přesněji spouštěč, .desktop) v RPM - Kde-servicemenu-play-movie-and-turn-off. Jak vyplývá z názvu, jde o servicemenu určené (výhradně) pro KDE. Funguje to pak velice jednoduše - stačí klepnout na video soubor pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolit Činnosti -> Přehrát film, pak vypnout počítač. Film se přehraje v celoobrazovkovém režimu a poté se počítač korektně vypne. Dobrou noc.

Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 20 ledna 2011

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: