WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Herní repozitář je volně přístupný


Rozhodl jsem se umožnit volný přístup do mého herního repozitáře i do repozitáře s aplikacemi. Věřím, že jsem vás tímto potěšíl.

Repozitáře přidáte takto:

su
)heslo(
urpmi.addmedia --update "Cyron Games (www.cyron.cz)"
 http://www.cyron.cz/rpm/all-rpm-distribution/rpm/games

(na jednom řádku)

urpmi.addmedia --update "Cyron Applications
 (www.cyron.cz)" http://www.cyron.cz/rpm/all-rpm-distribution/rpm/applications

(na jednom řádku)

Katalog her (dosud nehotový) je zde.


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 20 května 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: