WWW.CYRON.CZ

Vše pro Váš Mageia Linux

Nejnovější KDE 4.9.1 v mých repozitářích pro Mageiu 2


V mých úložištích pro Mageiu 2 se od nynějška nachází nejnovější KDE 4.9.1. Aktualizujte! Po aktualizaci restartujte. Je tam i Amarok 2.6.0 a Skrooge 1.3.3.

KDE 4.9.1 v Mageii 2

Obr. 1: KDE 4.9.1 v Mageii 2

Pokud chcete aktualizovat klepnutím na výše uvedený odkaz, nainstalujte si Webgurpmi (stáhnout). Webgurpmi je funkční v Opeře, Konqueroru, Google Chrome, Chromiu, částečně i v Rekonqu. Firefox s ním pracovat stále neumí. Článek je starší, není zcela aktuální.

Zdroje si můžete přidat pomocí skriptu Add Media (stáhnout pro 64-bit, pro 32-bit).


Autor: Miroslav Cyroň

Datum: 14 září 2012

Vstup do diskuze

60 GB her pro Linux

Největší herní repozitář na světě

Žádost o příspěvek.

Žádost o příspěvek

Jak někteří z Vás vědí, jsem těžce invalidní, mobilní jen na invalidním vozíku. Práci na tomto webu věnuji cca 12 hodin denně.

V oblasti financování provozu tohoto webu (HW, hostingu, a podobných věcí) nemohu vše financovat ze svého, proto prosím o příspěvek. Nechci vydělávat, jen udržet provoz.

Pokud je Vám má práce k užitku, přispějte prosím jakoukoliv finanční částkou na účet číslo 178365410/0300. Děkuji moc.

Diskuze

Užitečné odkazy: